banner2
 

Expertise

Onze expertise ligt op het gebied van:

  1. Managen van projecten en processen op gebied van voeding en gezondheid waarbij, naast inhoudelijke kennis, ook goede afstemming met in- en/of externe partijen van belang is.
  2. Ontwikkelen van en adviseren over strategie en beleid op het gebied van voeding, gezondheid en/of bijbehorende (stakeholder)communicatie/public affairs.
  3. Uitvoeren van concrete afgebakende opdrachten (voedingsdossiers, websiteontwikkeling, brochures).

De werkzaamheden kunnen zowel op projectbasis als op interimbasis plaatsvinden.

 

Voor klanten zijn wij regelmatig de 'collega op afstand' die flexibel wordt ingezet bij specifieke inhoudelijke werkzaamheden en/of in drukke periodes. Hierbij zijn diverse varianten mogelijk, zowel qua intensiteit (enkele uren tot fulltime) als qua doorlooptijd (enkele weken tot jaren). 


Kenmerken
Mathijssen & Schouten beschikt over de inhoudelijke kennis en ervaring, heeft een goede ‘antenne’ voor maatschappelijk gevoelige issues, schakelt snel, weet wanneer afstemming met de opdrachtgever van belang is en heeft een groot netwerk in de voedings- en gezondheidswereld. Dit combineren wij met een pragmatische en daadkrachtige aanpak.
Onze jarenlange ervaring met projecten gericht op gezondere voeding en de daarbij behorende (stakeholder)communicatie zetten we graag in voor onze klanten. 


Mathijssen & Schouten voert opdrachten met commitment uit. Wij zijn pas tevreden wanneer de opdrachtgever enthousiast is over het resultaat. 

 

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten

Proces- en projectmanagement:

  • totstandkoming van afspraken over verbetering van productsamenstelling en -aanbod tussen bedrijven en organisaties maar ook binnen één bedrijf of organisatie
  • activiteiten die leiden tot concrete (communicatie)middelen om producten of voedingspatronen gezonder te maken
  • interim secretariaatsvoering brancheorganisatie 

Strategie en beleidsadvies ten behoeve van een gezonder product(portfolio) en/of betere (stakeholder)communicatie/public affairs:

  • op basis van voedingskundige- en eventuele stakeholdersanalyse adviseren over productsamenstelling, -criteria, -ingrediënten en/of public affairs
  • wetenschappelijke onderbouwde informatie toegankelijk maken voor stakeholders (o.a. gezondheidsprofessionals) 

Afgebakende inhoudelijke projecten:

  • ontwikkeling van website content, brochure, organiseren en voorzitten van expertbijeenkomsten, opzetten van een kenniscentrum, begeleiding bij voedings- en gezondheidsclaims